top of page
Lineární pozadí abstraktní
grafický vzor
logo upraveene pozadi.jpg

ABA hrou  z.ú. 

Intervence dle principů aplikované behaviorální analýzy

Konzultace, školení

grafický vzor
grafický vzor

O nás

V ABA hrou poskytujeme hlavně přímé intervence dle principů ABA.  

Co je ABA?

ABA je zkratka pro aplikovanou behaviorální analýzu , což je věda, která se zabývá chováním a aplikací technik založených na datech ke zvyšování nebo k redukci výskytu určitých projevů chování, podle toho jestli jsou nebo nejsou užitečné pro dítě a jeho sociální prostředí. 

ABA analyzuje sociálně významné chování, které je třeba zlepšit. Proto behaviorální analytik během výukového procesu sbírá data, která následné zkoumá a interpretuje.

grafický vzor

Náš tým

logo upraveene pozadi.jpg

grafický vzor
grafický vzor

Naše služby

Naše služby jsou určeny dětem s různými stupni opoždění ve vývoji a pečovatelům v jejich okolí. Našimi klienty jsou nejčastěji děti s neurovývojovými poruchami, zejména pak s poruchou autistického spektra. 

logo upraveene pozadi.jpg
AT4A0923.JPG

Přímá intervence + supervize

V rámci přímé intervence děti nejméně dvakrát týdně docházejí do centra. Každému dítěti na základě diagnostiky vytvoříme individuální plán, podle kterého potom společně postupujeme. Vše probíhá převážně formou hry.  Mezi oblasti, na které se obvykle soustředíme, patří rozvoj komunikačních schopností (mluvení, znakování), snižování výskytu nežádoucího nebo nebezpečného chování, ale také rozvoj sebeobslužných a dalších potřebných dovedností (toaleta, čekání, apod.). 

Vše probíhá v úzké spolupráci s rodiči. Pro úspěch intervence je klíčové, aby se pokračovalo také doma. Rodiče vyškolíme a poskytneme jim supervize jak v přímé formě, tak online.

Cena

Přímá intervence: 1200Kč/55 minut

Supervize online:1000Kč/60 minut

  

AT4A0915.JPG

Konzultace

Služba konzultace je vhodná zejména pro rodiny ze vzdálenějších lokalit. Nabízíme vedení na dálku, kdy program vytvořený behaviorálním analytikem implementuje rodič/pečovatel v místě bydlíště. Konzultace probíhají většinou online s občasnými kontrolními návštěvami.

Konzultace:1000Kč/60 minut

AT4A0901.JPG

Školení

Nabízíme školení rodičů, nebo ve školách a jiných zařízení pro děti s neurovývojovými poruchami.

grafický vzor

Kariéra

Hledáme nové zodpovědné, energické a kreativní kolegy!!!

Behaviorální technik (terapeut)   

Požadujeme:

 • Minimálně SŠ vzdělání s maturitou

 • Ochotu se dále vzdělávat v oboru aplikované behaviorální analýzy

 • Zodpovědný, energický a kreativní přístup

 • Vzdělání a/nebo zkušenost s prací v oblasti aplikované behaviorální analýzy výhodou, ne však podmínkou

Náplň práce:

 • Přímá terapie zejména s dětmi s PAS pod supervizí BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)

 • Rozvoj hry, komunikace, sociálních a sebeobslužných dovedností u dětí s PAS

 • Sběr dat

 • Příprava materiálů a pomůcek k výuce

 • Účast na pravidelných individuálních supervizích a školeních

Nabízíme:

 • Vstupní školení v oblasti aplikované behaviorální analýzy

 • Vstřícnou podporu v dalším vzdělávání

 • Osobní podporu a supervizi behaviorálního analytika

 • Pravidelné individuální supervize

 • Kontinuální školení

 

Životopis posílejte na bauerova.jana@gmail.com

logo upraveene pozadi.jpg
grafický vzor

Kontakt

logo upraveene pozadi.jpg

ABA hrou z.ú.

Na baště sv. Jiří 260/11

160 00 Praha 6-Hradčany

IČO: 050 82 307 

info.abahrou@gmail.com

bottom of page